CLINICAL PSYCHOLOGY THESIS

خدمات تخصصی پایان نامه روانشناسی عمومی و بالینی

 
 

آموزش

آموزش گام به گام مراحل مختلف نگارش پایان نامه از انتخاب موضوع تا آمادگی برای دفاع توسط اساتید دانشگاه

مشاوره

مشاوره موضوعی، مفهومی و نگارشی تمامی مراحل پایان نامه با همراهی فارغ التحصیلان دکتری روانشناسی

انتخاب موضوع

همراهی با شما در انتخاب موضوعات مناسب، نو، خلاقانه، کاربردی و با پیشینه تحقیق مناسب و کافی

ویراستاری

انجام ویراستاری پایان نامه های ارشد و دکتری روانشناسی، رفع اشکالات نگارشی و تطابق با سیستم ام ال اِی و اِی پی اِی

 
 

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

درباره پایان نامه ی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

پایان نامه ی روان شناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد، درسی 6 واحدی است که دانشجو معمولاً در ترم چهارم، آن را اخذ می نماید و در صورتیکه بتواند آن را با موفقیت دفاع کند، قادر به دریافت گواهی کارشناسی ارشد خواهد بود. یک دانشجوی روان شناسی بالینی می تواند انواع مطالعات پژوهشی اعم از مطالعات موردی، توصیفی، طولی و مقطعی، علّی و پس رویدادی، تجربی، شبه تجربی و همبستگی را انتخاب نماید.
یکی از پرطرفدارترین مطالعات پژوهشی در بین دانشجویان رشته ی روان شناسی بالینی، روش های شبه تجربی و تعیین اثربخشی مداخلات درمانی است که می تواند به روش پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل یا بدونِ آن باشد. پژوهشگر در روش پیش آزمون - پس آزمون بدون گروه کنترل، یک گروه را قبل و بعد از مداخله با هم مقایسه می کند تا اثربخشی مداخله ی درمانی را تعیین نماید؛ اما در روش پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل، پژوهشگر دو گروه دارد که روی یکی از گروه ها (گروه آزمایش)، مداخله ای را انجام می دهد و گروه دیگر (گروه کنترل)، مداخله ای را دریافت نمی کند. سپس درمانگر با مقایسه ی دو گروه، نقش مداخله ی درمانی را تعیین می نماید. گاهی نیز، پژوهشگر به مقایسه ی دو یا چند نوع آموزش یا مداخله ی درمانی می پردازد. قابل ذکر است که در روش های فوق، پژوهشگر می تواند پس از سپری شدن یک دوره ی زمانی، تداوم اثر درمان یا کارایی آن را پیگیری کند.
در پژوهش های همبستگی، پژوهشگر قصد دارد تا با استفاده از یک گروه آزمودنی، حداقل درباره ی دو متغیر، بدون آنکه هیچ یک از آنها را دستکاری یا کنترل کند، اطلاعاتی بدست آورد و ارتباط بین متغیرها را بسنجد. نکته ی مهم این است که هدف از گردآوری اطلاعات در پژوهش های همبستگی، هرگز تحقیق درباره ی یک ارتباط علّت و معلولی نیست.

انتخاب موضوع

اولین و مهمترین گام در مسیر انجام پایان نامه، انتخاب موضوع است که با توجه به تخصص، حیطه ی علائق و زمانی که یک دانشجو برای به انجام رساندن پایان نامه ی خود در نظر می گیرد، برای هر دانشجو منحصر به فرد است. به عنوان مثال، اگر یک دانشجو علاقمند به انجام پژوهش های علّی - آزمایشی یا مداخلات درمانی باشد، باید زمان بیشتری را صرف پایان نامه ی خود کند.
دانشجو باید علاوه بر نو بودن موضوع، به ادبیات و پیشینه ی پژوهش خود نیز توجه داشته باشد و موضوع خود را طوری انتخاب نماید که با فقر پیشینه رو به رو نشود.

فصل بندی پایان نامه ی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

فصل اول: کلیات پژوهش
(دربرگیرنده ی مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت مسئله، اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش، تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی)
فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی پژوهش
(دربرگیرنده ی مباحث نظری و پیشینه ی پژوهشی داخلی و خارجی )
فصل سوم : روش شناسی
(دربرگیرنده ی روش پژوهش، جامعه ی آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری، ابزار جمع آوری اطلاعات، روش اجرا و روش تجزیه و تحلیل داده ها)
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
(دربرگیرنده ی تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها)
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
(دربرگیرنده ی نتیجه گیری و تبیین یافته ها، محدودیت ها، پیشنهادات پژوهشی و کاربردی)

نمونه عناوین پایان نامه ی روان شناسی بالینی

 • مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی انسانگرایانه - وجودی و شناختی - رفتاری بر کاهش علائم اختلال شخصیت مرزی
 • مقایسه اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله و مهارت‌های ارتباطی بر میزان شادکامی و بهبود کیفیت زندگی زنان معلم
 • مقایسه ی باورهای فراشناختی و سبک های اسنادی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی - جبری و افراد بهنجار
 • اثربخشی مداخله سایکودراما بر مهارت‌های اجتماعی و تثبیت جهت‌گیری‌های هویت نوجوانان
 • رابطه ی سبک های تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای مقابله ای با شدت علائم و اضطراب بیماران با سندرم روده ی تحریک پذیر (IBS)
 • اثربخشی الگودهی ویدئویی بر تعاملات اجتماعی و مهارتهای خودیاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم
 • اثربخشی درمان‌شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش شدت علایم افسردگی و شیدایی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی
 • رابطه هوش هیجانی و ناگویی خلقی با نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی
 • مقایسه اثربخشی برنامه مشاوره انگیزشی نظام‌مند گروهی (SMC) با دارو درمانی در اختلال افسرده خویی
 • مقایسه روان بنه های سازش نایافته اولیه و رگه های شخصیتی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، وسواسی- جبری و گروه غیربالینی
 • بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر نشانه‌های اختلال بیش فعالی/ نقص توجه کودکان
 • بررسی مقایسه‌ای تمایزیافتگی و قاطعیت در افراد دارای شخصیت وابسته و افراد مبتلا به اختلال بی‌اشتهایی عصبی
 • مقایسه اثربخشی آموزش بازداری از پاسخ بر کاهش علائم زیرگروه‌های ADHD و ADHD همراه با ODD
 • هنجاریابی فرم ایرانی پرسشنامه بالینی نوجوانان میلون (MACI) و کاربرد آن در تعیین تأثیر گروه درمانی به شیوه TTM بر نیمرخ روانی نوجوانان وابسته به مواد
 • اثربخشی حساسیت‌زدایی منظم از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR) بر کاهش شدت افسردگی اساسی زنان و مقایسه آن با دارو درمانی
 • پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس متغیرهای ناامیدي و اضطراب مرگ در مبتلایان به مولتیپل اسكلروزیس (ام اس)

خدمات تخصصی پایان نامه روانشناسی عمومی و بالینی

 
 

آموزش

آموزش گام به گام مراحل مختلف نگارش پایان نامه از انتخاب موضوع تا آمادگی برای دفاع توسط اساتید دانشگاه

مشاوره

مشاوره موضوعی، مفهومی و نگارشی تمامی مراحل پایان نامه با همراهی فارغ التحصیلان دکتری روانشناسی

انتخاب موضوع

همراهی با شما در انتخاب موضوعات مناسب، جدید، خلاقانه، کاربردی و با پیشینه تحقیق مناسب و کافی

ویراستاری

انجام ویراستاری پایان نامه های ارشد و دکتری روانشناسی، رفع اشکالات نگارشی و تطابق با سیستم ام ال اِی و اِی پی اِی

 
 
error: