فهرست دانشگاه های استان اصفهان

دانشگاه های دولتی

دانشگاه اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اصفهان

دانشگاه کاشان

دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مرکز تربیت معلم فاطمه زهرا اصفهان

مرکز تربیت معلم امام خمینی کاشان

دانشگاه های علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علامه مجلسی

دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

دانشگاه آزاد اسلامی خوارسگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

دانشگاه های غیرانتفاعی

موسسه غیر انتفاعی شیخ بهایی

موسسه غیر انتفاعی المهدی

موسسه غیر انتفاعی امین(فولاد شهر)

موسسه غیر انتفاعی ایران زمین

موسسه غیر انتفاعی بنیان شاهین شهر

موسسه غیر انتفاعی پیام گلپایگان

موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی صنعتی

موسسه غیر انتفاعی دانش پژوهان

موسسه غیر انتفاعی راغب

موسسه غیر انتفاعی سپهر اصفهان

موسسه غیر انتفاعی سنایی

موسسه غیر انتفاعی سینا کاشان

موسسه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی

موسسه غیر انتفاعی فرزانگان

موسسه غیر انتفاعی صنعتی فولاد

موسسه غیر انتفاعی فیض الاسلام

موسسه غیر انتفاعی علامه فیض کاشانی

موسسه غیر انتفاعی علامه نائینی

موسسه غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان

موسسه غیر انتفاعی صفاهان

موسسه غیر انتفاعی صبح صادق

موسسه غیر انتفاعی معارف قرآنی اصفهان

موسسه غیر انتفاعی مهد علم کاشان

موسسه غیر انتفاعی نجف آباد

موسسه غیر انتفاعی نقش جهان

موسسه غیر انتفاعی نور دانش

موسسه غیر انتفاعی هشت بهشت

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور اصفهان

دانشگاه پیام نور سمیرم

دانشگاه پیام نور فولادشهر

دانشگاه پیام نور نجف آباد

دانشگاه پیام نور گلپایگان

error: