فهرست دانشگاه های استان قزوین

دانشگاه های دولتی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مرکز تربیت معلم شهید رجایی قزوین

دانشگاه های علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین

مرکز آموزش علمی و کاربردی علوم و فنون قزوین

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا

دانشگاه های غیرانتفاعی

موسسه غیر انتفاعی رجا

موسسه غیر انتفاعی آبا آبیک

موسسه غیر انتفاعی البرز

موسسه غیر انتفاعی بصیر

موسسه غیر انتفاعی تاکستان

موسسه غیر انتفاعی دارالفنون

موسسه غیر انتفاعی سهروردی

موسسه غیر انتفاعی علامه دهخدا

موسسه غیر انتفاعی علامه رفیعی

موسسه غیر انتفاعی علامه قزوینی

موسسه غیر انتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی

موسسه غیر انتفاعی کار واحد قزوین

موسسه غیر انتفاعی کاسپین

موسسه غیر انتفاعی کوثر

موسسه غیر انتفاعی مولانا

موسسه غیر انتفاعی میرعماد

موسسه غیر انتفاعی غزالی

مرکز آموزش علمی و کاربردی نیرو محرکه قزوین

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور آبیک

دانشگاه پیام نور الوند

دانشگاه پیام نور اوج

دانشگاه پیام نور دانسفهان

دانشگاه پیام نور شال

دانشگاه پیام نور بویین زهرا

دانشگاه پیام نور تاکستان

دانشگاه پیام نور قزوین

error: