فهرست دانشگاه های استان گلستان

دانشگاه های دولتی

دانشگاه گلستان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه گنبد کاووس

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مرکز تربیت معلم گنبدکاووس

دانشگاه های علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان

مرکز علمی کاربردی گنبد کاووس 1

مرکز علمی کاربردی گنبد کاووس 2

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینو دشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلاله

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آق قلا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر ترکمن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گالیکش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گمیشان

دانشگاه های غیرانتفاعی

موسسه غیر انتفاعی استرآباد

موسسه غیر انتفاعی حکیم جرجانی

موسسه غیر انتفاعی شرق گلستان

موسسه غیر انتفاعی شمس

موسسه غیر انتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی

موسسه غیر انتفاعی گلستان

موسسه غیر انتفاعی لامعی گرگانی

موسسه غیر انتفاعی لقمان حکیم گلستان

موسسه غیر انتفاعی میرداماد

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور بندر ترکمن

دانشگاه پیام نور گرگان

دانشگاه پیام نور گنبد کاووس

دانشگاه پیام نور آزادشهر

دانشگاه پیام نور آق قلا

دانشگاه پیام نور بندر گز

دانشگاه پیام نور رامیان

دانشگاه پیام نور علی آباد کتول

دانشگاه پیام نور کردکوی

دانشگاه پیام نور کلاله

دانشگاه پیام نور گالیکش

دانشگاه پیام نور مراوه‌ تپه

error: