فهرست دانشگاه های استان کهکیلویه و بویراحمد

دانشگاه های دولتی

دانشگاه یاسوج

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

مرکزتربیت معلم کوثر یاسوج

مرکز تربیت معلم شهید ایزدپناه

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران یاسوج

دانشکده فنی شهید ایزدپناه یاسوج

دانشگاه های علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی کهگیلویه و بویراحمد

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

دانشگاه آزاد اسلامی گچساران

دانشگاه آزاد اسلامی دهدشت

آموزشکده سما واحد یاسوج

دانشگاه های غیرانتفاعی

مؤسسه آموزش عالی پویا

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد - واحد یاسوج

دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد - واحد گچساران

دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد - واحد دهدشت

دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد - واحد سی سخت

error: