فهرست دانشگاه های استان کردستان

دانشگاه های دولتی

دانشگاه کردستان

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

مرکزتربیت معلم بنت الهدی صدر سنندج

مرکز تربیت معلم شهید مدرس سنندج

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران سنندج

دانشکده فنی شهید یزدان پناه سنندج

دانشگاه های علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی کردستان

مرکز علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی سنندج

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کردستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان

آموزشکده سما واحد سنندج

دانشگاه های غیرانتفاعی

مؤسسه آموزش عالی ماد

موسسه آموزش عالی توسعه دانش

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور کردستان - مرکز بیجار

دانشگاه پیام نور کردستان - مرکز سقز

دانشگاه پیام نور کردستان - مرکز سنندج

دانشگاه پیام نور کردستان - مرکز مریوان

دانشگاه پیام نور کردستان - واحد بانه

دانشگاه پیام نور کردستان - واحد حسن‌آباد یاسوکند(کرانی)

دانشگاه پیام نور کردستان - واحد دیواندره

دانشگاه پیام نور کردستان - واحد سروآباد

دانشگاه پیام نور کردستان - واحد قروه

دانشگاه پیام نور کردستان - واحد کامیاران

error: