فهرست دانشگاه های استان مازندران

دانشگاه های دولتی

دانشگاه مازندران

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دانشکده فنی و حرفه ای ملاصدرا رامسر

دانشگاه علم و فناوری مازندران

دانشگاه علم و فناوری مازندران

دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دانشکده علوم دریایی محمودآباد

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابل

دانشگاه های علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران

دانشگاه جامع علمی کاربردی بابل

دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر بابل

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما بابل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مازندران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

دانشگاه های غیرانتفاعی

دانشگاه شمال

دانشگاه علامه محدث نوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

موسسه آموزش عالی ادیب مازندران

موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن

موسسه آموزش عالی آمل

موسسه آموزش عالی پارسا بابلسر

موسسه آموزش عالی پویندگان دانش چالوس

موسسه آموزش عالی راه دانش بابل

موسسه آموزش عالی راهیان نور

موسسه آموزش عالی روزبهان

موسسه آموزش عالی ساریان ساری

موسسه آموزش عالی شفق تنکابن

موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

موسسه آموزش عالی طبرستان

موسسه آموزش عالی طبری

موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان

موسسه آموزش عالی کاوش محمودآباد

موسسه آموزش عالی کسری رامسر

موسسه آموزش عالی هدف ساری

موسسه آموزش عالی هنر کمال الملک

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور آمل

دانشگاه پیام نور بابل

دانشگاه پیام نور بهشهر

دانشگاه پیام نور بهنمیر

دانشگاه پیام نور خورموج

دانشگاه پیام نور بندپی غربی

دانشگاه پیام نور پل سفيد

دانشگاه پیام نور تنكابن

دانشگاه پیام نور جويبار

دانشگاه پیام نور چمستان

دانشگاه پیام نور رامسر

دانشگاه پیام نور رينه

دانشگاه پیام نور زيرآب

دانشگاه پیام نور ساری

دانشگاه پیام نور قائم‌ شهر

دانشگاه پیام نور كله بست

دانشگاه پیام نور محمودآباد

دانشگاه پیام نور نکا

دانشگاه پیام نور نوشهر

error: