فهرست دانشگاه های استان لرستان

دانشگاه های دولتی

دانشگاه لرستان

دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دانشگاه پرستاری الیگودرز

مرکز تربیت معلم آیت الله کمالوند خرم‌آباد

مرکز تربیت معلم علامه طباطبایی خرم‌آباد

مرکز تربیت معلم شهید میرشاکی الیگودرز

دانشگاه های علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان

مرکز آموزش علمی کاربردی دفتر آموزش و پژوهش استانداری لرستان

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی خرم‌آباد

مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی لرستان

مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری لرستان

مرکز آموزش علمی کاربردی دانشگاه لرستان

مرکز آموزش علمی کاربردی شماره یک بروجرد

مرکز آموزش علمی کاربردی شماره دو بروجرد

مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی تولیدکنندگان صنعت و کشاورزی بروجرد

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی بروجرد

مرکز آموزش علمی کاربردی زاگرس پوش بروجرد

مرکز آموزش علمی کاربردی شماره یک ازنا

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی الیگودرز

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر کوهدشت

مرکز آموزش علمی کاربردی کیان پارت آراد خرم‌آباد

مرکز آموزش علمی کاربردی کیان پارت آراد خرم‌آباد

مجتمع آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی لرستان

مرکز آموزش علمی کاربردی علامه طباطبایی خرم‌آباد

مرکز آموزش علمی کاربردی شماره یک نورآباد

مرکز آموزش علمی کاربردی شماره یک کوهدشت

مرکز آموزش علمی کاربردی شماره یک الشتر

مرکز آموزش علمی کاربردی شماره یک الیگودرز

مرکز آموزش علمی کاربردی شیشه لرستان

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ازنا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشترینان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پلدختر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلسله

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بروجرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خرم‌آباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کوهدشت

دانشگاه های غیرانتفاعی

موسسه آموزش عالی آفرینش بروجرد

موسسه آموزش عالی پلدختر

موسسه آموزش عالی جویندگان علم کوهدشت

موسسه آموزش عالی نوآوران کوهدشت

مؤسسه آموزش عالی یاسین بروجرد

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور ازنا

دانشگاه پیام نور الشتر

دانشگاه پیام نور الیگودرز

دانشگاه پیام نور بروجرد

دانشگاه پیام نور پلدختر

دانشگاه پیام نور خرم‌آباد

دانشگاه پیام نور دورود

دانشگاه پیام نور کوهدشت

دانشگاه پیام نور نورآباد

error: