فهرست دانشگاه های استان خوزستان

دانشگاه های دولتی

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول

دانشگاه صنعت نفت آبادان

دانشکده هنر شوشتر

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

دانشکده فنی و حرفه‌ای شهید چمران

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی دزفول

دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

دانشکده علوم پزشکی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی دزفول

مرکز آموزش عالی شهید رجایی دزفول

مرکزآموزش عالی حضرت خدیجه کبری (س) دزفول

دانشکده تربیت معلم شیخ مرتضی انصاری (ره) دزفول

پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز

دانشگاه های علمی کاربردی

دانشکده خبر اهواز

مرکز علمی کاربردی خانه کارگر اهواز

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

دانشکده اصول‌الدین دزفول

دانشگاه جامع علمی کاربردی دزفول

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول (سما)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر (سما)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات اهواز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

دانشگاه های غیرانتفاعی

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور اهواز

دانشگاه پیام نور دزفول

دانشگاه پیام نور آبادان

دانشگاه پیام نور ایذه

دانشگاه پیام نور آغاجاری

دانشگاه پیام نور اندیمشک

دانشگاه پیام نور امیدیه

دانشگاه پیام نور اندیکا

دانشگاه پیام نور باغملک

دانشگاه پیام نور بندرماهشهر

دانشگاه پیام نور شوشتر

دانشگاه پیام نور سوسنگرد

دانشگاه پیام نور شادگان

دانشگاه پیام نور ترکالکی

دانشگاه پیام نور خرمشهر

دانشگاه پیام نور دهدز

دانشگاه پیام نور گتوند

دانشگاه پیام نور هفتکل

دانشگاه پیام نور هندیجان

دانشگاه پیام نور رامهرمز

دانشگاه پیام نور حمیدیه

دانشگاه پیام نور رامشیر

دانشگاه پیام نور هویزه

دانشگاه پیام نور مسجد سلیمان

دانشگاه پیام نور بندر امام خمینی

دانشگاه پیام نور بهبهان

دانشگاه پیام نور الوان

دانشگاه پیام نور شوش

دانشگاه پیام نورلالی

دانشگاه پیام نور بستان

دانشگاه پیام نور اروندکنار

error: