فهرست دانشگاه های استان خراسان رضوی

دانشگاه های دولتی

دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه نیشابور

دانشگاه مهندسی فناوری‌های نوین قوچان

دانشگاه تربت حیدریه

دانشکده فنی مهندسی ثامن‌الحجج مشهد

دانشکده فنی و مهندسی نوین گلبهار

مرکز آموزش عالی گناباد

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

دانشکده پرستاری قوچان

مرکز آموزش عالی ثامن الحجج مشهد

مرکز آموزش عالی دانشور نیشابور

پردیس شهید بهشتی مشهد

مرکز آموزش عالی شهید رجایی تربت حیدریه

مرکز تربیت معلم شهید کلاهدوز قوچان

پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

مرکز تربیت معلم علامه طباطبایی سبزوار

دانشگاه های علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی خراسان رضوی

بهزیستی گناباد

مرکز آموزش علمی-کاربردی قوچان

مرکز آموزش علمی-کاربردی یکدانه شرق قوچان

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن

دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام

دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

آموزشکده فنی و حرفه ای سما مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

دانشگاه آزاد اسلامی تایباد

دانشگاه های غیرانتفاعی

مؤسسه آموزش عالی اسرار مشهد

مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد

دانشگاه بین‌المللی امام رضا

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

موسسه غیرانتفاعی بهار مشهد

موسسه غیرانتفاعی بینالود مشهد

موسسه غیرانتفاعی تابران مشهد

مؤسسه آموزش عالی ثامن نیشابور

موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی قوچان

موسسه آموزش عالی اترک

مؤسسه آموزش عالی خاوران

مؤسسه آموزش عالی خراسان

دانشگاه خیام

مؤسسه آموزش عالی سبحان نیشابور

دانشگاه صنعتی سجاد

موسسه غیرانتفاعی سلمان مشهد

موسسه غیرانتفاعی شاندیز مشهد

موسسه غیرانتفاعی عطار مشهد

مؤسسه آموزش عالی فردوس

موسسه غیرانتفاعی کاویان مشهد

موسسه غیرانتفاعی مطهر مشهد

پارس رضوی گناباد

error: