فهرست دانشگاه های استان البرز

دانشگاه های دولتی

دانشگاه خوارزمی (پردیس کرج)

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دانشگاه محیط زیست

دانشگاه هنر (پردیس کرج)

دانشگاه علوم پزشکی البرز

مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای کرج

مرکز تربیت معلم امیرکبیر کرج

مرکز تربیت معلم حکیم ابولقاسم فردوسی کرج

مرکز تربیت معلم عترت واوان

آموزشکده کشاورزی کرج

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران کرج (شهید بهشتی)

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران کرج

دانشگاه های علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی و کاربردی البرز

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نظرآباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد

آموزشکده عالی سما واحد کرج

دانشگاه های غیرانتفاعی

موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي رسام

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور کرج

دانشگاه پیام نور اشتهارد

دانشگاه پیام نور طالقان

دانشگاه پیام نور صفاشهر

دانشگاه پیام نور کمال شهر

دانشگاه پیام نور ماهدشت

دانشگاه پیام نور ملارد

دانشگاه پیام نور هشتگرد

error: