فهرست دانشگاه های استان قم

دانشگاه های دولتی

دانشگاه قم

دانشگاه صنعتی قم

دانشگاه حضرت معصومه

پردیس فارابی دانشگاه تهران

آموزشکده فنی پسران قم

آموزشکده فنی دختران قم

دانشگاه معارف اسلامی

دانشگاه علوم پزشکی قم

پردیس آیت‌الله طالقانی قم

مرکز تربیت معلم حضرت معصومه(س) قم

دانشکده صدا و سیما - قم

دانشگاه های علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد شهرداری قم

مرکز علمی کاربردی جامعه المصطفی العالمیه

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دانشگاه های غیرانتفاعی

دانشگاه مفید

دانشگاه باقرالعلوم

دانشگاه ادیان و مذاهب

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر قم

موسسه غیرانتفاعی معصومیه قم

مؤسسه آموزش عالی شهاب دانش

موسسه غیرانتفاعی حکمت قم

موسسه غیرانتفاعی تعالی قم

موسسه غیرانتفاعی پویش قم

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور واحد جعفریه

دانشگاه پیام نور واحد دستجرد خلجستان

دانشگاه پیام نور مرکز قم

دانشگاه پیام نور واحد کهک

error: