فهرست دانشگاه های استان سمنان

دانشگاه های دولتی

دانشگاه سمنان

دانشگاه شاهرود

دانشگاه دامغان

دانشگاه گرمسار

دانشگاه فرزانگان سمنان

دانشگاه مهدیشهر

دانشگاه صنعت آب و برق عباسپور واحد سمنان

دانشگاه امام حسین(ع) واحد سمنان

دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی سمنان

دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا سمنان

دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی سمنان

دانشکده علوم پزشکی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

دانشگاه فنی وحرفه‌ای پسرانه سمنان

آموزشکده کشاورزی امیرآباد دامغان

دانشگاه فنی وحرفه‌ای دختران شاهرود

دانشگاه فنی و حرفه‌ای دختران نرجس سمنان

دانشگاه های علمی کاربردی

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاددانشگاهی واحد سمنان

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی امام حسین (ع) سمنان

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی سمنان

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی شاهرود

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی دامغان

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی گرمسار

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی شهرداری سمنان

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی شهرداری بیارجمند

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی هلال احمر استان سمنان

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی بهزیستی استان سمنان

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی فنی حرفه‌ای سمنان

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی فنی حرفه‌ای شاهرود

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی پالنده صاف سمنان

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی گلستان مهدیشهر

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی مون گار شو شهمیرزاد

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی شرکت زغال سنگ البرز شرقی

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی سیم و کابل مغان شاهرود

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی آفرینش شاهرود

مرکز آموزش علمی کاربردی رسول اکرم(ص) دامغان

دانشکده علوم قرآنی شاهرود

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سمنان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدی‌شهر

آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما واحد سمنان

آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما واحد شاهرود

آموزشکده فنی وحرفه‌ای سما واحد ایوانکی

آموزشکده فنی وحرفه‌ای سما واحد آرادان

دانشگاه های غیرانتفاعی

مؤسسه آموزش عالی علوم و توسعه آریا

مؤسسه آموزش عالی آرادان گرمسار

مؤسسه آموزش عالی شاهرود

مؤسسه آموزش عالی رشد دانش

دانشگاه ایوان کی

مؤسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار

مؤسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی گرمسار

مؤسسه آموزش عالی مولوی ایوانکی

مؤسسه آموزش عالی کومش

مؤسسه آموزش عالی فضیلت

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور مرکز سمنان

دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار

دانشگاه پیام نور مرکز دامغان

دانشگاه پیام نور مرکز شاهرود

دانشگاه پیام نور واحد آرادان

دانشگاه پیام نور واحد سرخه

دانشگاه پیام نور واحد مجن

دانشگاه پیام نور واحد میامی

دانشگاه پیام نور واحد مهدی‌شهر

error: