فهرست دانشگاه های استان زنجان

دانشگاه های دولتی

دانشگاه زنجان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج

مرکز آموزش ماه‌نشان زیر نظر واحد زنجان

دانشگاه های غیرانتفاعی

موسسه اموزش عالی عبدالرحمن صوفی رازی

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صائب ابهر

موسسه آموزش عالی روزبه

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور استان زنجان مرکز زنجان

دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

دانشگاه پیام نور مرکز قیدار

error: