فهرست دانشگاه های استان آذربایجان شرقی

دانشگاه های دولتی

دانشگاه تبریز

دانشگاه بناب

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشگاه صنعتی سهند

دانشگاه مراغه

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرکز تربیت معلم شهید باهنر تبریز

مرکز تربیت معلم علامه امینی تبریز

دانشگاه های علمی کاربردی

مجتمع آموزش علمی–کاربردی جهاد کشاورزی تبریز

مرکز آموزش بنیاد شهید تبریز

مرکز آموزش بهزیستی استان آذربایجان شرقی

مرکز آموزش حج و زیارت تبریز

مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی تبریز

مرکز آموزش عالی علوم کاربردی جهاد دانشگاهی تبریز

مرکز آموزش علمی–کاربردی آتش‌نشانی تبریز

مرکز آموزش علمی–کاربردی اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی

مرکز آموزش علمی–کاربردی استاد شهریار تیکمه‌داش

مرکز آموزش علمی–کاربردی استاندارد تبریز

مرکز آموزش علمی–کاربردی امام حسین تبریز

مرکز آموزش علمی–کاربردی بازرگانی مراغه

مرکز آموزش علمی–کاربردی بازرگانی منطقه ۸ غله تبریز

مرکز آموزش علمی–کاربردی بنیان دیزل تبریز

مرکز آموزش علمی–کاربردی جهاد دانشگاهی ملکان

مرکز آموزش علمی–کاربردی صنایع کوچک تبریز

مرکز آموزش علمی–کاربردی صنایع و معادن تبریز

مرکز آموزش علمی–کاربردی قوه قضائیه استان آذربایجان شرقی

مرکز آموزش علمی–کاربردی مخابرات استان آذربایجان شرقی

مرکز آموزش علمی–کاربردی مراغه

مرکز آموزش علمی–کاربردی مرند

مرکز آموزش علمی–کاربردی میراث کمال‌الدین بهزاد تبریز

مرکز آموزش علمی–کاربردی نیروی انتظامی تبریز

مرکز آموزش علمی–کاربردی هلال احمر استان آذربایجان شرقی

مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شماره ۱ تبریز

مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شماره ۲ تبریز

مرکز بازرگانی تبریز

مرکز آموزش و تحقیق ماشین‌سازی تبریز

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر

دانشگاه آزاد اسلامی اسکو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

دانشگاه آزاد اسلامی بناب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دانشگاه آزاد اسلامی ممقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

دانشگاه آزاد اسلامی مراغه

دانشگاه آزاد اسلامی میانه

دانشگاه آزاد اسلامی صوفیان

دانشگاه های غیرانتفاعی

مؤسسه آموزش عالی ارس

مؤسسه آموزش عالی الغدیر

مؤسسه آموزش عالی دانشوران

مؤسسه آموزش عالی ربع رشید

مؤسسه آموزش عالی رشدیه

مؤسسه آموزش عالی سراج

مؤسسه آموزش عالی صنعتی مراغه

مؤسسه آموزش عالی علم و فناوری شمس

مؤسسه آموزش عالی میزان

مؤسسه آموزش عالی نبی‌اکرم

مؤسسه آموزش عالی مهرگان تبریز

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور اذرشهر

دانشگاه پیام نور اسکو

دانشگاه پیام نور اهر

دانشگاه پیام نور ایلخچی

دانشگاه پیام نور بناب

دانشگاه پیام نور بناب جدید

دانشگاه پیام نور بنیس

دانشگاه پیام نور واحد تبریز

دانشگاه پیام نور بستان‌آباد

دانشگاه پیام نور ترکمان‌چای

دانشگاه پیام نور جلفا

دانشگاه پیام نور خاروانا

دانشگاه پیام نور خراجو

دانشگاه پیام نور خسروشهر

دانشگاه پیام نور زنوز

دانشگاه پیام نور سراب

دانشگاه پیام نور واحد شبستر

دانشگاه پیام نور شربیان

دانشگاه پیام نور قره‌آغاج

دانشگاه پیام نور عجب‌شیر

دانشگاه پیام نور کلیبر

دانشگاه پیام نور مراغه

دانشگاه پیام نور ملکان

دانشگاه پیام نور میانه

دانشگاه پیام نور هادی‌شهر

دانشگاه پیام نور هریس

دانشگاه پیام نور هشترود

دانشگاه پیام نور ورزقان

دانشگاه پیام نور ممقان

error: