سوالات آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

 

بر اساس آخرین دوره آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات انگلیسی، سوالات این رشته در دو دفترچه دروس عمومی و دروس تخصصی قرار می گیرد. دروس عمومی به دو بخش اصلی استعداد تحصیلی و زبان عمومی خاص تقسیم می گردد. تعداد سوالات درس استعداد تحصیلی 30 عدد است که از 4 بخش تشکیل شده و شامل سوالات درک مطلب، استنتاج، تحلیل و ریاضی و حل مسئله است. تعداد سوالات درس زبان عمومی خاص نیز 30 عدد است که این سوالات متفاوت از زبان عمومی سایر رشته ها است و مخصوص متقاضیان رشته های "زبان و ادبیات انگلیسی"، "آموزش زبان انگلیسی"، "ترجمه" و "زبانشناسی" است. این سوالات به نسبت زبان عمومی سایر رشته ها از سطح بالاتری برخوردارند و از 3 بخش اصلی "گرامر"، "لغت" و درک مطلب تشکیل شده است.
تعداد سوالات دروس تخصصی آزمون دکتری ادبیات انگلیسی 90 عدد است. این سوالات در دو سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد قرار می گیرند. دروس سطح کارشناسی عبارتند از "سیری بر تاریخ ادبیات 1 و 2" و "فنون و صناعات". دروس سطح کارشناسی ارشد عبارتند از "نقد ادبی"، "داستان بلند"، و "دوره های ادبی (ادبیات قرن 17 و 18، شناخت ادبیات و شعر معاصر انگلیسی)". لازم به ذکر است که این دسته بندی به طور مشخص در سوالات تفکیک نشده اند. در ادامه شما می توانید سوالات چند سال اخیر آزمون دکتری ادبیات انگلیسی را دانلود کنید.

 1396

سوالات زبان عمومی و استعداد تحصیلی 1396

دانلودسوالات تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی 1396

دانلود
1395

سوالات زبان عمومی و استعداد تحصیلی 1395

دانلودسوالات تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی 1395

دانلود
1394

سوالات زبان عمومی و استعداد تحصیلی 1394

دانلودسوالات تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی 1394

دانلود
1393

سوالات زبان عمومی و استعداد تحصیلی 1393

دانلودسوالات تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی 1393

دانلود
error: